Solicitare oferte servicii de audit

Asociația Obștească „Centrul Media pentru Tineri” (CMT) anunță tender pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului „Media pentru incluziunea tinerilor”. implementat cu suportul financiar al Reprezentanței IM Swedish Development Partner din Republica Moldova. Perioada supusă auditării: 01 ianuarie 2021– 31 decembrie 2021 Bugetului proiectului auditat pentru anul 2021 constituie…