AO „Centrul Media pentru Tineri” angajează coordonator/oare de proiecte

Sarcini de bază: Coordonează activități  şi proiecte sociale: educaţie media, incluziune, participarea tinerilor, inițiative civice locale Asigură coordonarea și implementarea activităților și evenimentelor prevăzute conform planului de lucru elaborat Participă la organizarea și derularea activităților din proiect Elaborează, redactează şi  menține evidența documentelor Dezvoltă şi menține colaborarea cu partenerii și beneficiarii implicați în activitățile Centrului Media pentru…