INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Ce este pariciparea?

Mulţi tineri doresc să participe, să se implice activ în programele de dezvoltare socială şi personală, dar nu ştiu să înceapă, nu au informaţie sau deprinderi. Dar, în acest domeniu, exista deja multe oportunităţi care pot fi valorificate.

Tinerii trebuie să fie consideraţi participanţi egali la luarea deciziilor şi nu doar beneficiari ai acestora.

Participarea este o noţiune de bază pentru fiecare sistem democratic. Ea acordă tinerilor împuterniciri şi posibilităţi mari de influenţă şi poate fi directă şi indirectă. Un exemplu de participare indirectă poate servi alegerea reprezentantului clasei în consiliul de autoadministrare al şcolii, în timp ce participarea directă este activitatea nemijlocită a tânărului în consiliu şi luarea deciziilor în comun cu adulţii.

Participarea tinerilor în viaţa societăţii, în discutarea problemelor sociale, economice sau politice de diferit nivel se realizează în funcţie de vârsta, competenţa şi responsabilitatea fiecărui tânăr.
 

Participarea tinerilor poate fi asigurată prin implicarea lor în procesele de luare a deciziilor la nivel local, naţional, european şi mondial.

Formele de participare sunt diferite: consiliile şcolare, redacţiile ziarelor şcolare, consiliile locale ale tinerilor; comitetele naţionale ale tinerilor, forumuri de tineret etc. Vezi: Formele de participare.

Tinerii se mai pot implica în activitatea organizaţiilor obşteşti. Participarea în activitatea unor asemenea organizaţii permite tinerilor de a avea împuterniciri şi posibilităţi mai mari de influenţă în ceea ce priveşte participarea la viaţa publică.

La rândul lor, organizaţiile neguvernamentale au rolul de a răspunde unora dintre nevoile tinerilor (suplinind o mare parte din lipsurile pe care instituţiile publice le au în domeniul organizatoric, al relaţiilor, al activităţilor practice) şi de a oferi tinerilor oportunităţi de participare cât mai largă la viaţa publică.

În acest context, lucrătorul de tineret este anume persoana care poate şi trebuie să pună la dispoziţia tinerilor informaţii calitative despre ceea ce reprezintă organizaţiile neguvernamentale, esenţa activităţii acestora, precum şi informaţii despre modalitatea de constituire a unei organizaţii neguvernamentale.
 
Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Tineri promotori ai energiei din natură Strategiile Raionale de Tineret
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready