INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Oportunitați - Proiecte

Premiul Tineret - 2011 - Regulament

Data publicării: Miercuri, 15 iunie 2011
Descarcă fişier: regulamentul premiul tineret 2011.doc (37KB)

REGULAMENTUL PREMIULUI PENTRU TINERET

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Premiul pentru tineret (pînă la 6 premii) este instituit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.
Art.2 Premiul pentru tineret se acordă cetăţenilor Republicii Moldova (inclusiv grupuri de cetăţeni din cel mult 5(cinci) persoane), cu vîrsta cuprinsă între 16-30 ani, organizaţiilor de/pentru tineret naţionale şi locale, şi doar o singură dată aceluiaşi pretendent. Una şi aceeaşi persoană nu poate pretinde concomitent la premiu de una singură şi ca parte a grupului sau organizaţiei.
Art.3 Premiul pentru tineret se decernează anual pentru realizări şi performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic şi se acordă cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a lunii noiembrie).
Art.4 Premiul pentru tineret se acordă prin concurs. Dosarele înaintate la concurs sunt analizate de către Comisia de Examinare (în continuare Comisia) formată dintr-un număr impar de membri, respectîndu-se principiul parităţii între sectorul guvernamental şi neguvernamental.
Art.5 Componenţa Comisiei este stabilită prin ordinul ministrului.

CAPITOLUL II. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art.6 Lansarea concursului precum şi criteriile specifice privind participarea la concurs vor fi anunţate anual de către Comisie.
Art.7 Dosarele pentru participare la concurs sunt prezentate secretariatului Comisiei în perioada 15 iulie - 15 octombrie a anului curent.
Art.8 Instituţiile/organizaţiile şi persoanelor fizice au dreptul de a înainta dosare ale pretendenţilor la Premiul pentru tineret.
Art.9 Se interzice înaintarea concomitentă a aceluiaşi dosar la mai multe concursuri de acelaşi nivel. Nu sunt acceptate dosare care conţin total sau parţial materiale premiate la concursuri similare. Acelaşi dosar poate fi înaintat la concurs de cel mult două ori, fiind prezentată de fiecare dată în modul stabilit de prezentul Regulament.
Art.10 Înregistrarea şi participarea la concurs are loc în baza dosarului depus, care va conţine: materiale ce atestă rezultatele remarcabile în domeniul cultural-artistic, tehnicii, civic, realizate pe parcursul ultimilor 2 (doi) ani.
Art.11 Pe coperta dosarului înaintat la concurs se indică:
a) titlul dosarului;
b) numele, prenumele pretendentului (pretendenţilor);
c) denumirea completă a instituţiei/persoanei care înaintează dosarul la concurs confirmată prin semnătură (ştampilă);
Art.12 Fiecare pretendent (grup de pretendenţi) prezintă Comisiei următoarele documente (în 2 exemplare):
a) adnotare rezumativă a materialelor dosarului (pînă la 3 pagini);
b) materialele propriu zise înaintate la concurs;
c) curriculum vitae;
d) copia buletinului de identitate a participantului(lor).

CAPITOLUL III. MODALITATEA DE EXAMINARE A LUCRĂRILOR

Art.13 Comisia examinează dosarele în baza materialelor prezentate şi are dreptul de a coopta în calitate de experţi (consultanţi), specialişti în domeniu.
Art.14 Anunţurile cu privire la lansarea şi desfăşurarea concursului sunt publicate în mijloacele mass-media, iar rezultatele pe pagina web a Ministerului Tineretului şi Sportului după decernarea Premiului pentru tineret.

CAPITOLUL IV. DECERNAREA PREMIULUI PENTRU TINERET

Art.15 Comisia va examina dosarele participante la concurs şi va nominaliza premianţii printr-o hotărîre, care va fi remisă Ministerului Tineretului şi Sportului pînă la finele lunii octombrie a anului curent.
Art.16 Hotărîrea Comisiei cu privire la decernarea Premiului pentru tineret intră în vigoare din momentul aprobării Colegiului Ministerului.
Art.17 Învingătorilor la concurs li se înmînează Medalia, Diploma de confirmare a titlului de Laureat al Premiului pentru tineret şi un premiu bănesc în sumă de 12,0 (doisprezece) mii lei conform hotărîrii Colegiului Ministerului.
Art.18 Dacă Premiul pentru tineret se decernează unui grup de persoane, suma bănească se repartizează tuturor membrilor grupului în părţi egale.
Art.19 Acordarea precum şi anularea premiilor pentru tineret poate fi stabilită numai printr-o hotărîre a Colegiului Ministerului.
Art.20 Instituirea Premiului pentru tineret poate fi anulată numai printr-o hotărîre specială a Colegiului Ministerului.
 

Comentează

Pentru a putea semna comentarii trebuie sa fiţi logat!
Utilizator

Parolă


Poiectul Papergirl în Moldova

Data publicării: Luni, 19 septembrie 2011, 0 comentarii
Ideea Papergirl a apărut în 2006 la Berlin ca o inițiativă de artă. Inițiatoarea proiectului este Aisha Ronniger. Așa cum băieții distribuiau ziare în America, lucrări de artă sunt rulate şi distribuite de pe bicicletă pe stradă. Nu este timp pentru stereotipizări! Oricine poate participa și oricine poate primi o bucată de soare de artă!

Proiect-concurs video "Descoperă Moldova”

Data publicării: Miercuri, 15 iunie 2011, 0 comentarii
Grupul de iniţiativă a Băncii Mondiale „Glasul tinerilor” invită tinerii din toată ţara să participe la concursul video “Descoperă Moldova” in vederea prezentării de locuri inedite şi oamenii care le înconjoară (feţele Moldovei): mănăstiri, biserici, locuri pitoreşti, arhitectură, artă tradiţională, etc.

Anului Internațional al Tineretului

Data publicării: Miercuri, 15 iunie 2011, 0 comentarii
Ministerul Tineretului și Sportului informează despre acţiunile de marcare a Anului Internațional al Tineretului (12 august 2010 – 12 august 2011)

Premiul Tineret - 2011 - Formular de aplicare

Data publicării: Miercuri, 15 iunie 2011, 0 comentarii
Formular de aplicare pentru Premiul Tineret în domeniile literatură şi artă, ştiinţă şi tehnică, activism civic. Termenul limită de depunere a dosarelor - 14 octombrie 2011Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Strategiile Raionale de Tineret Timpul
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready