INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Metode de participare

Participarea în mod practic

Copiilor şi tinerilor li s-a oferit posibilitatea să se implice în:

  • cercetări
  • luarea deciziilor privitor la sănătate
  • organizarea instituţiilor pentru ei (şcoli)
  • avocatură
  • design şi management
  • influenţarea parlamentului
  • analiza şi dezvoltarea politicii
  • publicitate şi mass-media
  • participarea la conferinţe.

Copiii şi tinerii pot fi implicaţi în activitatea tuturor instituţiilor create pentru ei (şcoală, mass-media, organizaţii pentru copii, servicii pentru tineret etc.). Ei pot participa la toate nivelurile sociale (familial, local şi internaţional). Participarea activă în cadrul acestor instituţii ar fi o primă experienţă pentru copii. Metoda folosită pentru implicarea copiilor în proiect depinde direct de scopul proiectului şi de aria lui: nivel local, regional, naţional şi internaţional.

Societatea nu are nevoie să transforme fiecare individ în expert, dar este datoare să-l înveţe să-şi exerseze drepturile sale în mod conştient. Această cetăţenie democratică se învaţă din copilărie, iar rolul educatorilor, părinţilor este fundamental în această privinţă, la fel cum este şi acela al persoanelor de decizie. Interesându-se de afacerile locale, cetăţeanul învaţă procedurile democratice. El face cunoştinţă cu evenimentele comunitare, exersând el însuşi responsabilităţi.

Pentru a socializa tinerii, cunoaşterea anumitor principii teoretice nu mai este suficientă. Este nevoie de a dezvolta spiritul critic, simţul toleranţei, justiţiei sociale, să-i învăţăm să-şi gândească deciziile şi să ia parte activă la luarea acestora. Acest lucru este unul dificil, unde adulţii şi tinerii trebuie să fie parteneri deplini. Acestea sunt condiţiile pentru construirea unei societăţi din ce în ce mai juste şi umane.


Alte înregistrări

Lista de verificare a participării adevărate

Lista următoare vă poate ajuta să verificaţi dacă în comunitatea voastră există o participare adevărată a copiilor şi tinerilor

Mecanisme de implicare a tinerilor

Implicarea tinerilor în soluţionarea probleme, dar şi în viaţa socială, politică şi economică, se realizează prin: structuri de negociere, de intervenţie ale tinerilor şi de autoadministrare, prin antrenarea tinerilor avocaţi, mediatori, purtători de cuvânt, formatori de opinie, etc. Ca şi platforme de implicare lucrează grupurile operative, mesele de negociere, consiliile consultative,Consiliile Locale ale tinerilor, Consiliile de administrare, adunările generale ale tinerilor, forurile de tineret, mass-media profesionistă şi a tinerilor (posturile de radio şi TV, ziarele, buletinele informative), siturile interactive, forumurile pe Internet, sesiunile de brainstorming, chestionarele scrise şi formularele pentru opinii şi reacţii (feedback-ului), activităţile artistice interactive (desen, muzică, dans, teatru, video, foto), afişele, panourile pentru graffiti

Stimularea participării acasă, la şcoală, în comunitate, în stat

Metoda cea mai bună este stimularea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la serviciu şi în societate.

Cadrul metodologic sau cum putem organiza o participare reală a tinerilor

Cadrul metodologic al participării este simpu: co-decizia este posibilă la toate vârstele, diversitatea metodelor favorizează participarea, temele sunt la alegerea tinerilor, deschiderea şi transparenţa sunt esenţiale, participarea este un proces de învăţare, ce presupune să vorbim despre prejudecăţi, să evităm discriminările, să ne respectăm reciproc şi, desigur, să susţinem, nu să manipulăm.Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Timpul
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready