INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Politici - Guvernamental

Regulamentul-tip al Consiliului Local al Tinerilor

Regulamentul-tip al Consiliului Local al Tinerilor

Consiliul Local al Tinerilor este o formă de reprezentare şi abilitare a tinerilor pentru asigurarea participării lor la procesele de adoptare a deciziilor la nivelul comunităţii, organizarea de acţiuni pentru tineri şi împreună cu tinerii. Drept bază legală pentru constituirea şi activitatea Consiliului servesc prevederile din Convenţia ONU privind Drepturile Copilului, Carta Europeană cu privire la Participarea Tinerilor la Viaţa Comunităţilor Locale şi Regionale, Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la tineret, Strategia pentru Tineret şi alte acte legislative naţionale şi internaţionale.

Consiliul este recunoscut prin decizia autorităţii publice locale drept organ consultativ în domeniul politicilor de tineret. Atribuţiile principale ale Consiliului sunt:

  • identificarea intereselor, nevoilor şi problemelor copiilor şi tinerilor din comunitate;
  • elaborarea în comun cu autorităţile publice locale a politicilor locale de tineret;
  • participarea la implementarea Planului local de Acţiuni în domeniul Tineretului, altor programe comunitare;
  • susţinerea şi acordarea consultanţei adresate tinerilor pentru asocierea lor în grupuri de iniţiativă, crearea organizaţiilor de tineret etc.

Alte înregistrări

Acte normative

Pentru aplicarea prevederilor Legii cu privire la tineret şi ale Strategiei pentru Tineret au fost elaborate şi aprobate unele acte normative, ce reglementează activitatea instituţiilor prestatoare de servicii pentru tineri şi a specialiştilor în domeniul activităţilor de tineret

Standarde minime de calitate pentru Centrul de tineret

Documetul prevede un număr de 22 de Standarde minime de calitate pentru componentele de bază ale activităţii Centrului de tineret

Regulamentul de activitate a specialistului în domeniul tineretului

Docuemtul stabileşte atribuţiile specialistului în domeniul tineretului, condiţiile de angajare şi competenţele lui profesionale. Regulamentul este însoţit de Fişa de post a specialistului în domeniul tineretului

Regulamentul-tip al Centrului de tineret

Documentul este elaborat în temeiul Legii nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret şi stabileşte condiţiile de organizare şi funcţionare ale Centrului de tineretFundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready