INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Servicii pentru tineri

Fişă de post pentru un voluntar

Un exemplu de fişă de post pentru un voluntar

Titlul poziţiei: titlul poziţiei trebuie să fie reprezentativ pentru activitatea pe care o va îndeplini voluntarul.

Exemplu: Asistent relaţii cu publicul

Scopul poziţiei: descrie modul în care poziţia respectivă contribuie la atingerea misiunii organizaţiei / instituţiei.

Programul de lucru şi durata: programul zilnic sau săptămânal sau lunar.

Exemplu: Program: 4 ore / săptămână pe o perioadă de cel puţin şase luni

Locul de desfăşurare a activităţii: câte % la sediu, câte % pe teren.

Exemplu: Locul de desfăşurare a activităţilor – 100% la sediul organizaţiei

Relaţiile în cadrul organizaţiei: cu cine colaborează persoana, cui i se subordonează (cui îi prezintă rapoartele de activitate) şi pe cine are în subordine.

Exemplu: Se subordonează coordonatorului departamentului relaţii externe

Responsabilităţi principale: descrie principalele responsabilităţi ale persoanei care va
ocupa poziţia respectivă.

Exemplu: tabelul de mai jos

Activitatea  Tipul
Monitorizarea presei şi extragerea tuturor articolelor legate de organizaţie şi de domeniul specific de activitate al organizaţiei Permanentă
Elaborarea şi menţinerea la zi a unui dosar de presă Permanentă
Elaborarea şi menţinerea la zi a unei baze de date cu contactele din presă Permanentă
Redactarea comunicatelor de presă Ocazională
Organizarea conferinţelor de presă Ocazională

Abilităţi necesare: lista abilităţilor, cunoştinţelor, calităţilor etc. necesare pentru buna realizare a activităţii.

Exemplu: abilităţi de lucru pe calculator, relaţii cu mass media, spirit organizatoric, persoană ordonată.

 

Gasiti ataşate alte Fişe şi Formularul de evaluare a unui voluntar.
 


Alte înregistrări

Serviciile pentru tineri

Serviciile pentru tineri pot fi publice, neguvernamentale, private şi mixte, în funcţie de caracterul fondurilor antremate în crearea lor

Serviciile pentru tineri, în funcţie de specializare

În funcţie de specializare, serviciile pentru tineri se împart în Centre de resurse şi informare şi Centre de informare şi sănătate

Centrul de tineret

Un centru de tineret este o entitate (de sine stătătoare sau parte a unei organizaţii sau instituţii) care oferă servicii şi programe pentru tineret, nu numai organizaţiilor de tineret ci şi tinerilor din comunitate, în conformitate cu un standard minim de funcţionare. Descrierea de mai jos poate fi utilă celor care scriu o cerere de finanţate pentru crearea unui Centru de tineret în localitate

Modele business pentru un Centru de tineret

Iată unele modele business, ce pot fi implementate în Centrele media de tineret

Diversificarea surselor de finanţare şi parteneriatelor

De ce trebuie să ţină cont echipa Centrului de tineret atunci când este în căutare de fonduri din diferite surse?

Serviciile de bază oferite de un Centru

Centrele comunitare pot oferi o gamă variată de servicii pentru tineri. Există însă un pachet de servicii de bază, de care tinerii trebuie să beneficieze în cadrul unui centru de tineret

Elaborarea unui Plan de durabilitate pentru Centrul de tineret

Scopul principal al Planului de durabilitate este de a planifica activitatea Centrului pentru a obţine o administrare eficientă, durabilitate şi viabilitate. Un Plan de durabilitate solid va atrage susţinerea financiară din partea donatorilor şi membrilor comunităţii. Este important să indicaţi clar în acest plan obiectivele, contribuţia comunităţii, numărul de angajaţi şi beneficiul aşteptat, toate într-un mod care poate fi măsurat, folosind indicatori măsurabili.

Lucrătorul de tineret

Lucrătorul de tineret este o persoană care sprijină tinerii, îi ajută să înveţe lucruri noi despre ei înşişi, despre alţii şi despre societate în general, prin activităţi de educaţie non-formală care combină distracţia cu provocarea şi cu instruirea. Lucrătorul de tineret este angajat în instituţii publice şi private ce promovează activităţi cu tinerii.Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Toamna Training la Centrul DACIA. Strategiile Raionale de Tineret Forumul Tinerilor din regiunea Sud a țării. Şcoala de Vară „Participarea tinerilor”, FEE
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready