INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Servicii pentru tineri

Diversificarea surselor de finanţare şi parteneriatelor

Atunci când planifică să mobilizeze fonduri din diferite surse, cchipa Centrului de tineret urmează să ţină cont de câteva lucruri:

  • Este necesar să cunoaşteţi priorităţile donatorilor în domeniul dezvoltării comunităţii, pentru că finanţatorii sunt foarte dinamici. Exploataţi oportunităţile care vă permit să accesaţi reţelele de finanţatori; aflaţi dacă ei editează publicaţii periodice, newsletter-uri; vizitaţi paginile lor Web.
  • Instituţiile donatoare sunt dispuse să finanţeze mai degrabă iniţiative de dezvoltare, decât proiecte de infrastructură; de exemplu, realizarea unor cursuri de instruire, campanii sociale etc. Toate aceste acţiuni solicită folosirea serviciilor oferite de un Centru de tineret.
  • Agenţiile guvernamentale sau instituţiile sectorului public sunt dispuse să ofere fonduri pentru programele de dezvoltare comunitară şi naţională. Încercaţi să vă implicaţi în asemenea iniţiative.
  • Organizaţiile societăţii civile, precum ONG-urile, pot oferi unele finanţări pentru promovarea unor iniţiative tematice care solicită serviciile unui Centru, de exemplu prevenirea HIV/SIDA, abuzului etc.
  • Sectorul privat sau corporativ este dispus să cumpere un serviciu sau un produs creat de un Centru de tineret. Este vorba de informaţii despre piaţa / producătorii locali. Totuşi, abordaţi parteneriatele în cadrul acestui sector cu atenţie pentru a evita conflictul de interese.
  • Comunitatea este o sursă potenţială de contribuţie pentru Centru, însă această implicare va fi probabil non-financiară şi voluntară – timp, experienţă şi asistenţă tehnică.


Colectarea fondurilor din comunitate

Puteţi utiliza modalităţi creative de colectare a fondurilor din propria comunitate, în schimbul prestării unor servicii, precum instruire în domeniul calculatoarelor, acces la Internet, difuzarea anunţurilor etc. Unii dintre membrii comunităţii pot fi interesaţi să aducă o contribuţie specifică, de exemplu, să doneze cărţi pentru biblioteca Centrului. Întreaga comunitate ar putea fi interesată să ofere o contribuţie în schimbul mediatizării unui eveniment important pe plan local.

Colectarea de fonduri din comunitate va solicita aplicarea de către Centre a unor modalităţi creative de lucru în reţea. Căile posibile de promovare a serviciilor în cadrul comunităţii ar putea include dezbateri asupra problemelor de dezvoltare locală, informând într-un mod pro-activ comunitatea internaţională privind dezvoltarea comunităţilor, mediatizarea unor propuneri de proiecte ce pot juca un rol decisiv în dezvoltarea comunităţii şi prezentarea serviciilor care pot fi utile tinerilor.

Centrele ar putea apela la susţinerea membrilor comunităţii, plecaţi la munci în străinătate. Diaspora dispune adesea de o capacitate financiară care poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea comunităţii. Rămâneţi deschişi pentru toate contribuţiile financiare sau voluntare venite de la cei plecaţi, inclusiv experienţa şi suportul tehnic.


Relaţiile de colaborare cu agenţii economici

Centrele pot fi privite ca nişte canale potenţiale de acces la pieţe noi într-o ţară sau regiune. Sectorul privat va fi interesat de extinderea şi accesarea unor pieţe noi, iată de ce agenţii economici pot fi folosiţi de către Centre pentru fortificarea unor parteneriate cu beneficiu reciproc.

Cu toate acestea, va trebui să fiţi atenţi şi să evitaţi organizaţiilor comerciale care folosesc abordări ostile pentru a prelua treptat controlul asupra Centrelor. Centrul Dumneavoastră poate solicita participarea sectorului privat la promovarea unor iniţiative de dezvoltare socială.


Alte înregistrări

Serviciile pentru tineri

Serviciile pentru tineri pot fi publice, neguvernamentale, private şi mixte, în funcţie de caracterul fondurilor antremate în crearea lor

Serviciile pentru tineri, în funcţie de specializare

În funcţie de specializare, serviciile pentru tineri se împart în Centre de resurse şi informare şi Centre de informare şi sănătate

Centrul de tineret

Un centru de tineret este o entitate (de sine stătătoare sau parte a unei organizaţii sau instituţii) care oferă servicii şi programe pentru tineret, nu numai organizaţiilor de tineret ci şi tinerilor din comunitate, în conformitate cu un standard minim de funcţionare. Descrierea de mai jos poate fi utilă celor care scriu o cerere de finanţate pentru crearea unui Centru de tineret în localitate

Modele business pentru un Centru de tineret

Iată unele modele business, ce pot fi implementate în Centrele media de tineret

Serviciile de bază oferite de un Centru

Centrele comunitare pot oferi o gamă variată de servicii pentru tineri. Există însă un pachet de servicii de bază, de care tinerii trebuie să beneficieze în cadrul unui centru de tineret

Elaborarea unui Plan de durabilitate pentru Centrul de tineret

Scopul principal al Planului de durabilitate este de a planifica activitatea Centrului pentru a obţine o administrare eficientă, durabilitate şi viabilitate. Un Plan de durabilitate solid va atrage susţinerea financiară din partea donatorilor şi membrilor comunităţii. Este important să indicaţi clar în acest plan obiectivele, contribuţia comunităţii, numărul de angajaţi şi beneficiul aşteptat, toate într-un mod care poate fi măsurat, folosind indicatori măsurabili.

Lucrătorul de tineret

Lucrătorul de tineret este o persoană care sprijină tinerii, îi ajută să înveţe lucruri noi despre ei înşişi, despre alţii şi despre societate în general, prin activităţi de educaţie non-formală care combină distracţia cu provocarea şi cu instruirea. Lucrătorul de tineret este angajat în instituţii publice şi private ce promovează activităţi cu tinerii.

Fişă de post pentru un voluntar

Cum se întocmeşte Fişă de post şi Formularul de evaluare pentru un voluntarFundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready