INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Servicii pentru tineri

Modele business pentru un Centru de tineret

Unele modele business, ce pot fi implementate în Centre media, includ:


Modelul intermediere comercială

În acest model, Centrul oferă spaţiu radio şi Internet pentru agenţii locali de bursă sau pentru reprezentanţii producătorilor locali pentru a aduna cumpărătorii şi vânzătorii împreună pentru vânzări sau aucţioane directe.

Acest model necesită Centrului să fie proactiv în vinderea serviciiolor sale agenţilor locali de bursă ca o modalitate nouă de a împuternici schimburile pe piaţă.

Astfel, producătorii locali beneficiază de negociezi direct cu cumpărătorii în loc să aibă agenţi de bursă urbani care să le colecte produsele la preţuri reduse. Aceasta de asemenea crează o afacere pentru Centru. Dacă este bine implementat, acest model poate facilita tranzacţiile pe pieţele business-to-business (B2B), business-to-consumator (B2C) şi consumator-to-consumator (C2C).

Acest model poate de asemenea acoperi dezvoltarea cataloagelor de produse pentru uz online sau offline. În acest caz, un agent de căutare află preţul şi disponibilitatea unui anumit bun sau serviciu şi localizează informaţia greu de găsit pentru cumpărător.

Similar, acest model poate facilita informaţia despre piaţă pentru persoanele care doresc să ştie despre produsele similare din alte zone. Serviciile radio şi Internet ale Centrelor pot fi folosite pentru a informa producătorii locali despre evoluţiile de pe piaţă.


Modelul publicităţii

Publicitatea radio comunitară este bine înţeleasă de multe Centre şi constituie una dintre principalele surse de generare a venitului.

Oricum, acelaşi lucru nu poate fi spus despre publicitatea web. În majoritatea cazurilor, publicitatea web trage după sine oferirea conţinutului şi serviciilor, de exemplu email, chat, forumuri – combinate cu mesaje publicitare în formă de banere.

O taxă de afişare sau de membru este percepută pentru publicitatea web în timp ce pentru radio, taxa este percepută pentru timpul de eter folosit.

Un website publicitar poate avea un conţinut original sau poate juca rolul unui distributor de publicitate. De unul singur, modelul publicităţii web funcţionează bine doar atunci când volumul traficului vizualizatorului este mare. Prin urmare website-ul publicitar ar trebui să fie accesibil prin motoare de căutare, portaluri şi alte website-uri „mai mari”.

În funcţie de tipul Centrului, publicitatea poate fi utilizată cu succes pentru a ajunge la utilizatorii din afara comunităţii apropiate şi pentru a atrage cumpărătorii din alte zone.


Modelul infomedia

Acest model, care implică intermediari informaţionali, se bazează pe conceptul oferirii datelor de piaţă. Datele despre consumatori sau producători şi practicile lor sunt colectate şi analizate pentru a ajunge la campaniile de piaţă.

Pentru a aplica acest model, Centrele pot crea baze de date web care să conţină informaţie despre produsele locale şi problemele de dezvoltare din zonele lor pentru a susţine campaniile guvernamentale, politice, ale ONG-urilor şi chiar a agenţilor economici, de exemplu, producţia meşterilor populari, informarea locală privind HIV/SIDA şi tendinţele etc. Informarea despre utilizatorii bibliotecii este de asemenea foarte importantă pentru cei care oferă conţinturi, în special deoarece cărţile electronice (e-books) devin disponibile pe larg şi se măreşte numpărul cititorilor locali. Această informaţie poate fi colectate în timp şi oferită contra unei taxe.

Datele cantitative şi calitative colectate independent despre consumatori, producători, comunităţi şi obiceiurile şi practicile lor sunt foarte utile pentru iniţiativele de dezvoltare şi investitori.


Modelul comunitar

Acest model este deja foarte popular în Centre, staţiile radio comunitare şi telecentrele comunitare multifuncţionale. Puterea sa se bazează pe loialitatea utilizatorilor şi pe volumul de timp pe care utilizatorii îl investesc în afacere.

Venitul poate fi generat din vânzările unor produse şi servicii auxiliare şi/sau din contribuţii voluntare. La o scală mai largă, acest model este folosit pentru a susţine iniţiativele de dezvoltare cu surse deschise, difuzarea emisiunilor publice, reţele de cunoştinşe şi site-uri specializate pe discuţii.

Centrele ar putea aplica acest model prin instruirea tinerilor şi femeilor în schimbul unor servicii acordate voluntar. Un alt domeniu care poate produce venit pentru Centre este stabilirea reţelelor naţionale şi regionale.


Modelul abonării

Succesul acestui model depinde de tipul de Centre pe care îl administraţi şi de abilitatea financiară a comunităţii voastre de a cheltui. În acest model, utilizatorilor li se percepe o taxă periodică (zilnică, lunară sau anuală) pentru abonarea la un serviciu.

Un exemplu adus din Uganda privind folosirea acestui model este taxa lunară de cartelă de membru al Centrului pentru beneficiarii frecvenţi. Aceste cartele permit beneficiarului să împrumute cărţi, CD-uri etc. din biblioteca Centrului. Un efort a fost făcut pentru a dezvolta servicii de membri pentru a include un pachet mai „privelegiat” fără a compromite prestarea serviciilor către utilizatorii „de o singură dată” şi de servicii gratuite pentru utilizatorii abonaţi care de asemenea pot împrumuta cărţi, CD-uri, casete video şi DVD-uri folosind abonamentul lor.

Modelul abonării poate fi extins şi asupra utilizatorilor de Internet. Folosirea Internet-ului poate fi oferită pentru o durată specifică, de exemplu, 30 de minute pe zi, la un preţ fix de abonare. Aceasta este util pentru businesses şi indivizi care găsesc preţul de o singură vizită prea scump.

Este important a menţine servicii gratuite sau subsidiare într-un Centru pentru a menţine scopul de dezvoltare şi spaţiul public care poate servi drept centru de activitate pentru participarea societăţii civile. Prin urmare, managementul Centrelor ar trebuie să fie foarte atent atunci când aplică acest model pentru a evita supra-abonarea la serviciile lor.


Modelul utilităţii

Acest model este deja folosit de către multe Centre atunci când oferă servicii telefonice, de email şi de furnizare web. Modelul utilităţii sau „la cerere” implică o metodă de măsurare a folosirii sau adoptă abordarea pay-as-you-go. Serviciile măsurate generează venit bazat pe ratele actuale de folosire. Acest model a fost tradiţional folosit în oferirea serviciilor esenţia, aşa ca telefon, electricitate şi apă. Oricum, mulţi prestatori de servicii Internet (Internet Service Providers (ISPs) şi cyber café-uri din ţările în curs de dezvoltare de asemenea îl folosesc pentru a genera venit de la utilizatorii de Internet.

 


Alte înregistrări

Serviciile pentru tineri

Serviciile pentru tineri pot fi publice, neguvernamentale, private şi mixte, în funcţie de caracterul fondurilor antremate în crearea lor

Serviciile pentru tineri, în funcţie de specializare

În funcţie de specializare, serviciile pentru tineri se împart în Centre de resurse şi informare şi Centre de informare şi sănătate

Centrul de tineret

Un centru de tineret este o entitate (de sine stătătoare sau parte a unei organizaţii sau instituţii) care oferă servicii şi programe pentru tineret, nu numai organizaţiilor de tineret ci şi tinerilor din comunitate, în conformitate cu un standard minim de funcţionare. Descrierea de mai jos poate fi utilă celor care scriu o cerere de finanţate pentru crearea unui Centru de tineret în localitate

Diversificarea surselor de finanţare şi parteneriatelor

De ce trebuie să ţină cont echipa Centrului de tineret atunci când este în căutare de fonduri din diferite surse?

Serviciile de bază oferite de un Centru

Centrele comunitare pot oferi o gamă variată de servicii pentru tineri. Există însă un pachet de servicii de bază, de care tinerii trebuie să beneficieze în cadrul unui centru de tineret

Elaborarea unui Plan de durabilitate pentru Centrul de tineret

Scopul principal al Planului de durabilitate este de a planifica activitatea Centrului pentru a obţine o administrare eficientă, durabilitate şi viabilitate. Un Plan de durabilitate solid va atrage susţinerea financiară din partea donatorilor şi membrilor comunităţii. Este important să indicaţi clar în acest plan obiectivele, contribuţia comunităţii, numărul de angajaţi şi beneficiul aşteptat, toate într-un mod care poate fi măsurat, folosind indicatori măsurabili.

Lucrătorul de tineret

Lucrătorul de tineret este o persoană care sprijină tinerii, îi ajută să înveţe lucruri noi despre ei înşişi, despre alţii şi despre societate în general, prin activităţi de educaţie non-formală care combină distracţia cu provocarea şi cu instruirea. Lucrătorul de tineret este angajat în instituţii publice şi private ce promovează activităţi cu tinerii.

Fişă de post pentru un voluntar

Cum se întocmeşte Fişă de post şi Formularul de evaluare pentru un voluntarFundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Lady Pentru El
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready