INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Servicii pentru tineri

Centrul de tineret

Ce este un centru de tineret?

Un centru de tineret este o entitate (de sine stătătoare sau parte a unei organizaţii sau instituţii) care oferă servicii şi programe pentru tineret, nu numai organizaţiilor de tineret ci şi tinerilor din comunitate, în conformitate cu un standard minim de funcţionare.

Conţinutul proiectului

Scop: Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret
Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret.

ACTIVITATI ELIGIBILE IN CADRUL CENTRULUI DE TINERET:

A) Informare şi documentare

Activităţi de informare cu privire la următoarele categorii de informaţii:

 • învăţământ: sistemul de educaţie şi formare;
 • formare profesională; meserii: profesii şi domenii de activitate; cursuri de perfecţionare, de calificare sau recalificare; cerinţele de educaţie şi pregătire adecvate pentru piaţa muncii; bursa locurilor de muncă;
 • relaţii de muncă: legislaţia muncii, drepturile tinerilor cu privire la raporturile de muncă.
 • relaţii sociale: informaţii cu privire la diverse situaţii care implică raporturi între persoane fizice şi juridice, sau între persoane fizice;
 • viaţa asociativă: constituirea şi funcţionarea asociaţiilor, organizaţiilor, societăţilor, firmelor de diverse tipuri;
 • sănătate: informaţii cu privire la contracepţie, planificarea familiei, viaţa sexuală, droguri, alimentaţie sănătoasă, etc.;
 • turistice şi de petrecere a timpului liber: adrese utile, agenţii turistice, pachete de programe turistice; cinematografe/discoteci; agenda culturală, etc.;
 •  viaţă practică: informaţii despre demararea unei afaceri; managementul relaţiilor interpersonale (în grupul de prieteni, în familie, în relaţiile cu instituţiile publice etc.), etc.

B) Consultanţă şi consiliere

a) Activitate de consultanţă în următoarele domenii:

 • managementul antreprenorial;
 • managementul proiectelor;
 • economic;
 • juridic;

b) Activitate de consiliere în următoarele domenii:

 • orientare şcolară şi profesională;
 • orientare pe piaţa muncii;
 • relaţii interpersonale, consultanţă (psihologică) etc.

C) Educaţie nonformală:

Cursuri de:

 • meserii solicitate pe piaţa muncii;
 • limbi străine;
 • management asociativ;
 • stimulare a creativităţii tehnico-ştiinţifice aplicative;
 • educaţie pentru o societate democratică;
 • calculatoare;
 • arta meşteşugărească ;
 • educaţie pentru sănătate;
 • educaţie pentru protecţia mediului (ecologie);
 • animaţie socio-culturală;
 • optimizarea relaţiilor inter-personale; educaţie moral-cetăţenească etc.

D) Dezvoltare a asociativităţii şi stimulare a participării:

 • organizarea de întâlniri tematice;
 • organizarea de acţiuni culturale (festivaluri, concerte, tabere etc.);
 • organizarea de forumuri ale tinerilor;
 • organizare de întâlniri cu personalităţile publice;
 • târguri de prezentare a organizaţiilor neguvernamentale de tineret;
 • organizarea de schimburi de tineret.
 • voluntariat şi mobilitate etc.

E) Sportive şi tehnico-aplicative:

 • sportive;
 • pe calculator (Internet, jocuri electronice etc.);
 • turistice;
 • stimulare a creativităţii artistice ( pictură, sculptură, olărit etc.)
 • de stimulare a creativităţii tehnico-ştiinţifice aplicative (modelism etc.)

Fundamentare proiect:

Crearea unui Centru de tineret este fundamentat pe următoarele elemente: nevoia socială a tinerilor; programul de guvernare în domeniul tineretului; recomandările organismelor internaţionale cu privire la promovarea structurilor instituţionale de şi pentru tineret; practica europeană în domeniul tineretului; experienţa şi practica în domeniu a altor ţări.

Care sunt partenerii proiectului?

Centrul de tineret poate fi creat în comunităţile locale, implicând ca parteneri autorităţi publice şi servicii locale.
Potenţiali parteneri: Consiliul raional şi Consiliul Local, servicii publice descentralizate, organizaţii neguvernamentale de tineret, etc.

Cine poate frecventa centrul?

 • tinerii din comunitate;
 • alţi tineri (aflaţi în tranzit, voluntari din ţară şi străinătate, etc.).

Rezultate scontate:

 • creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii locale;
 • încurajarea şi îmbunătăţirea vieţii asociative a tinerilor;
 • dobândirea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi necesare pentru integrarea socio-profesională;
 • asigurarea informaţiilor necesare în domeniile de interes ale tinerilor;
 • crearea unui model de iniţiativă pentru comunitate.

Alte înregistrări

Serviciile pentru tineri

Serviciile pentru tineri pot fi publice, neguvernamentale, private şi mixte, în funcţie de caracterul fondurilor antremate în crearea lor

Serviciile pentru tineri, în funcţie de specializare

În funcţie de specializare, serviciile pentru tineri se împart în Centre de resurse şi informare şi Centre de informare şi sănătate

Modele business pentru un Centru de tineret

Iată unele modele business, ce pot fi implementate în Centrele media de tineret

Diversificarea surselor de finanţare şi parteneriatelor

De ce trebuie să ţină cont echipa Centrului de tineret atunci când este în căutare de fonduri din diferite surse?

Serviciile de bază oferite de un Centru

Centrele comunitare pot oferi o gamă variată de servicii pentru tineri. Există însă un pachet de servicii de bază, de care tinerii trebuie să beneficieze în cadrul unui centru de tineret

Elaborarea unui Plan de durabilitate pentru Centrul de tineret

Scopul principal al Planului de durabilitate este de a planifica activitatea Centrului pentru a obţine o administrare eficientă, durabilitate şi viabilitate. Un Plan de durabilitate solid va atrage susţinerea financiară din partea donatorilor şi membrilor comunităţii. Este important să indicaţi clar în acest plan obiectivele, contribuţia comunităţii, numărul de angajaţi şi beneficiul aşteptat, toate într-un mod care poate fi măsurat, folosind indicatori măsurabili.

Lucrătorul de tineret

Lucrătorul de tineret este o persoană care sprijină tinerii, îi ajută să înveţe lucruri noi despre ei înşişi, despre alţii şi despre societate în general, prin activităţi de educaţie non-formală care combină distracţia cu provocarea şi cu instruirea. Lucrătorul de tineret este angajat în instituţii publice şi private ce promovează activităţi cu tinerii.

Fişă de post pentru un voluntar

Cum se întocmeşte Fişă de post şi Formularul de evaluare pentru un voluntarFundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Vicepreşedinta Parlamentului la Hogineşti Forumul Tinerilor din regiunea Sud a țării. Forumul Tinerilor din regiunea Nord a țării.
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready