INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Resurse - Finanțare

Dictionar de finantare

Un glosar de termeni si notiuni din domeniul financiar foarte util pentru persoanele interesate de obtinerea de finantari din fonduri europene

 • Acquis comunitar – legislatia Uniunii Europene si practicile institutionale de urmarire a aplicarii si respectarii ei.
 • Asistenta financiara – orice stat candidat beneficiaza de sprijin financiar nerambursabil din partea Uniunii Europene.
 • Phare – Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand statele partenere. Phare are trei obiective principale:
  • consolidarea administratiei publice si a institutiilor din statele candidate pentru ca acestea sa poata functiona eficient in cadrul Uniunii (dezvoltare institutionala);
  • sprijinirea statelor candidate in efortul investitional de aliniere a activitatilor industriale si a infrastructurii la standardele UE (investitii pentru sprijinirea aplicarii legislatiei comunitare);
  • promovarea coeziunii economice si sociale (investitii in coeziune economica si sociala).
 • Ispa – finanteaza proiecte din domeniul infrastructurii de transport si mediu. Programul urmareste alinierea la standardele de mediu ale Uniunii Europene, extinderea si conectarea retelelor de transport cu cele trans-europene si familiarizarea tarilor beneficiare cu procedurile aplicate de Instrumentele Structurale.
 • Sapard – sprijina ţările pentru participarea la Politica Agricola Comuna si Piata Interna a Uniunii Europene. Programul urmareste imbunatatirea vietii comunitatilor rurale, crearea unui sector competitiv de producere si prelucrare a produselor agricole, crearea de locuri de munca in mediul rural, asigurarea unei dezvoltari durabile a acestor regiuni.
 • Memorandum de Finantare – reprezinta baza legala a angajamentului financiar al Comisiei Europene fata de ţările partenere; se semneaza anual.

Tpuri de contracte

 • Contracte de servicii – sunt contractele care ofera asistenta tehnica, studii, know-how, instruire etc. Notiunea de „furnizor de servicii” se refera la orice persoana fizica sau juridica care ofera servicii.
 • Contracte de achizitii de bunuri – contrcatele implica proiectarea, producerea, livrarea, asamblarea de bunuri, pe langa alte activitati specificate in contract, spre exemplu, servicii de intretinere, reparatii, insatlare, instruire, precum si servicii post-vanzare. „Furnizorul” poate fi orice persoana fizica sau juridica ce furnizeaza bunuri.
 • Contracte de lucrari – finanteaza lucrari de inginerie (infrastructura, constructii etc.). „Contractantul” poate fi orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara astfel de lucrari.
 • Grant – ajutor financiar de natura necomerciala acordat unui anume beneficiar in vedereaa realizarii unor obiective compatibile cu politicile Uniunii Europene. Grantul se acorda in baza unui proiect propus de solicitant (potentialul beneficiar). Se aplica numai pentru fondurile Phare.
 • Twinning (infratire institutionala) – instrument special de implementare a programului Phare, accesibil numai institutiilor administratiei publice pentru dezvoltare institutionala in principal, precum si suport in redactarea legislatiei necesare pentru adoptarea acquis-ului (se ofera acces la expertiza functionarilor din statele membre UE).
 • Twinning light – proiecte similare twining-ului calsic, cu deosebirea ca dureaza maxim 6 luni si nu presupune detasarea permanenta a unor experti din administratia statelor membre.

Alte înregistrări

Programe și granturi - Ambasada SUA

Diversificarea surselor de finanţare şi parteneriatelor

Iată câteva reperele de care trebuie să ţinem cont atunci când planificăm să mobilizăm fonduri din diferite surse

Dictionar de franciza

Dictionar de termeni explicativi privind transferul dreptului de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu

Ghid privind finantarea

Ce este finanţarea? Cum poate fi finanţată o activitate? Care sunt avantajele si dezavantajele utilizarii diferitelor surse de finantare? Ce este creditul? Dar finanţarea nerambursabilă? Cum evaluăm necesatul de finanţare? Am nevoie de o finantare externa? Care sunt sursele de informare? Ce trebuie sa avem in vedere la contactarea finantatorilor? Iată câteva întrebări la care găsiţi răspuns în acest articolFundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Forumul Tinerilor din regiunea Sud a țării. O inițiativă UE/PNUD.
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready