INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Forme de participare

Activităţile de dezbateri publice

Activităţi de dezbateri publice sunt o formă de exprimare a opiniei tinerilor în diferite domenii. În continuare prezentăm mai multe tipuri de astfel de activităţi.

1. Club de discuţii

Clubul de discuţii este o oportunitate buna pentru toţi cei interesaţi de o anumită problemă,
pentru toţi cei pasionaţi, pentru toţi cei care vor să cunoască un anumit aspect ori sunt gata să discute despre un domeniu sau o temă de interes.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.discussionclub.org/aboutus8.htm&rurl=translate.google.ro&anno=2&usg=ALkJrhgUifSP4e1Nw1ap08lXe1xRFRq03w

2. Ateliere de lucru

Un "atelier de lucru" constă într-o sesiune ce se poate desfăşura pe parcursul unei zile sau pe durata a mai multor zile. A nu se confunda cu o conferinţă (care are drept scop discuţia sau dezbaterea). Un atelier de lucru are drept scop practica, şi trebuie să aibă planificate rezultatele finale.

http://www.scn.org/mpfc/key/key-aru.htm

3. Seminariul

Seminariile au funcţia de a aduce împreuna grupuri mici pentru diferite perioade de timp, concentrându-se pe un anumit subiect. Toţi cei prezenţi sunt rugaţi sa se implice activ în dezbatere.

http://en.wikipedia.org/wiki/Seminar

4. Conferinţa

Conferinţa are la bază termenii ”consfătuire, convorbire”, şi în general prin acest cuvânt se înțelege bilanțul materialului adunat și aprecierea lui.

http://dex.infoportal.realitatea.net/~cuvant-conferinta.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conferin%C8%9B%C4%83

5. Cafeneaua publică

Cafeneaua publică este un proces conversaţional inovativ dar in acelaşi timp simplu care permite punerea anumitor intrebări ce contează cu adevărat in cadrul unui grup şi se referă la inteligenţa colectivă, nu individuală. Această metodă de comunicare promovează formarea unei reţele de conversaţie care evoluează în continuu şi care evidenţiază cele mai importante probleme din viaţa de zi cu zi, sfera profesională, comunitate, etc.

Denumirea acestei metode vine de la ideea că lumea poate fi privită ca şi o ”cafenea publică” si astfel putem sa vedem firele invizibile ale dialogului si ale relaţiilor inter-personale care ne ajută sa învăţăm, să formăm scopuri comune, să ne conturăm vieţile asumandu-ne un viitor comun.

www.theworldcafe.com

6. Audierile la sediul autoritaţii, insituţiei

Audierile tinerilor la sediul autorităţii sau instituţiei se fac în urma unei cereri depuse de tineri pe adresa acestora. Autorităţile sau instituţiile respective trebuie să dea răsppuns şi curs cererii în termenii prevăzuţi de Legea cu privire la ... din ... .

7. Audierile publice

Audierea Publica este o procedură de consultare prin care orice structură de interese, de la autoritate publică, ONG-uri, coaliţii, alianţe, organisme, organizaţii, îşi aduce contribuţia transparentă în actul decizional al politicilor publice.
În comparaţie cu alte proceduri de consultare, audierea publica oferă un cadru riguros şi eficace de colectare a unui numar considerabil de opinii, puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul în dezbatere are impact.
http://www.cipe.org/opendoors/ro/academia/audierea2.html

8. Brainstorming

Brainstormingul este o tehnică de creativitate în grup, menită să genereze un număr mare de idei, pentru soluționarea unei probleme.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Brainstorming

Etapele brainstormingului sunt urmatoarele:

 1. Definiţi problema
 2. Generaţi scopul
 3. Definiţi obiectivul
 4. Identificaţi resursele şi limitele (constrângerile)
 5. Identificaţi o strategie
 6. Rezumatul deciziilor de grup (pe tablă).

http://www.scn.org/mpfc/modules/brn-stru.htm

9. Comisii tripartite

10. Comitetele consultative

Comitetele consultative sunt alcătuite din persoane alese de grup (comunitate), care au funcţia de a se reuni in mod regulat sau de cate ori sunt convocate pentru a lua anumite decizii. Comitetul este consultat in cazul anumitor dezbateri, probleme, neîntelegeri, etc.

http://www.evenimentul.ro/articol/comitet-consultativ-al-elevilor.html

11. Dezbaterile publice

Dezbaterea publică are drept scop obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun si înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului sau a activităţii.

Dezbaterea publică poate include dar nu se limitează la următoarele instrumente:

 • afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;
 • publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;
 • prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;
 • comunicări scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate;
 • organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.

http://www.apm-bihor.ro/dezbatpublic.htm

12. Focus Grupurile

Se formează grupuri de 8-9 persoane în cadrul cărora se discută o anumita temă. Grupul este condus de un moderator specializat, care începe discuţia de la un nivel foarte general, apoi, gradual, focalizează discuţia pe subiectul vizat; participanţilor nu li se spune înainte care este subiectul vizat ci doar domeniu de interes.

De obicei realizăm focus-grupurile in 4-6 grupuri diferite. Persoanele incluse în grup trebuie să aibă un statut socio-profesional cât mai apropiat în vederea realizării unei comunicari cât mai deschise; deasemenea şi vârsta reprezintă un factor important în sensul ca diferenţe mari de vârstă între membrii grupului pot influenţa negativ
comunicarea în interiorul grupului.

http://www.scribd.com/doc/11653101/Focus-Group

13. Forumuri de dezbateri

Forumurile de dezbateri sunt întruniri în cadrul carora se discuta teme de actualitate pentru membrii unui grup, comunitati, organizatii, etc. Astfel se reliefează punctele slabe si punctele puternice ale unei idei şi se poate ajunge la luarea unei decizii. Acestea pot fi organizate în diferite feluri, în funcţie de numărul de persoane implicate, lider de grup, etc.

14. Forumuri online

În cadrul acestora se pot discuta şi împărtăşi idei cu întreaga comunitate online, pe diferite subiecte de interes. Suportul de tip online permite accesul persoanelor din întreaga lume la temele de interes ale grupului si astfel se formează o viziune integrală a problemei în discuţie. De asemenea, opiniile fiecaruia pot fi protejate prin anonimat astfel încat să le dispară frica de a se exprima deschis şi sincer.

15. Grupul cetăţenesc

Grupul cetăţenesc este un grup reprezentativ pentru comunitate, format din cetăţeni dispuşi să ofere periodic feedback administraţiei pe teme de interes public. Grupul este de regulă format din 500-2500 de cetăţeni, care sunt de acord sa faca parte din grup şi să răspundă întrebarilor adresate de administraţie prin chestionare - în general 4 chestionare/an. Este important ca grupul să reflecte compoziţia comunităţii, nefiind însă nevoie sa aiba calitatea şi acurateţea unui eşantion sociologic folosit pentru sondajele de opinie, întrucât scopul nu este acela de a afla cu precizie sociologică opinia comunităţii, ci de a identifica probleme şi soluţii.

Mărimea grupului depinde de mărimea comunităţii şi resursele disponibile chestionarii şi analizei rezultatelor. Chestionarele cuprind întrebări pe teme de interes pentru comunitate, putând să fie concentrate pe o singura temă sau să cuprindă mai multe teme. Rezultatele chestionarelor sunt analizate şi integrate în soluţii pentru îmbunătăţirea serviciilor sau a politicilor publice. De asemenea, ele sunt date publicităţii.

http://www.ce-re.ro/metode2#grupul_cetatenesc

16. Grupuri de lucru comune

Grupul de lucru este definit ca doi sau mai mulţi indizi care interacţionează în mod interdependent pentru a realiza un scop comun.

Scopurile grupului definesc direcţia în care sunt canalizate eforturile individuale. Se apreciază că, pentru a putea vorbi despre un grup de lucru, este necesar ca membrii lui să prezinte interese şi obiective aferente, similare. Această condiţie nu se pastrează în raport cu abilităţile şi adaptările de personalitate ale membrilor individuali. Pentru ca aceştia să lucreze eficient împreună, este necesar ca atributele lor personale să fie complementare.

http://www.stiucum.com/management/resurse-umane/94/definirea-ii-clasificarea-grup53691.php

17. Orele deschise

Orele deschise se desfăşoară de obicei în cadrul unei instituţii de învăţământ (grădiniţă, şcoală, universitate) şi presupun accesul mai multor persoane la o lecţie de interes general.

18. Referendumul local

Referendumul local constă în consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Cetăţenii participă individual la referendum expunandu-şi parerea pe buletinele special concepute în privinţa unei chestiuni in discutie.

Referendumul local se poate organiza în toate satele si localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. In cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate. Particularităţile referendumului local ţin de legislaţia naţionala în vigoare la momentul desfăşurarii sale.

http://www.scribd.com/doc/31533204/Institutia-referendumului-local-si-principiul-consultarii-cetatenilor-asupra-unor-probleme-de-interes-deosebit-pentru-unitatile-administrativ-terito
http://drept.ucv.ro/RSJ/Articole/2009/RSJ1/A06GirlesteanuGeorge.pdf
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/3_2000.php

19. Sondajele de opinie

Sondajele sunt un instrument prin care se cer opiniile membrilor comunității în privința unui articol, a unui utilizator, a unei politici etc. Sondajele nu sunt un instrument de luare a deciziilor, iar numărul de opinii exprimate de o parte sau alta nu poate duce automat la o decizie. Totuși, sondajele pot fi utile în procesul de luare a unei decizii dacă sunt urmate de discuții care să ducă la atingerea unui consens.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sondaje

Pentru a asigura un grad cat mai mare de credibilitate al sondajului trebuie avuti in vedere 4 factori: marimea esantionului utilizat, modul de a-la selecta, marja de eroare si nivelul de credibilitate.
http://www.roportal.ro/discutii/topic/3165-sondaje-de-opinie/

20. Sugestii in scris de la tineri

Prin intermediul acestei metode, tinerii pot să-şi exprime parerea în scris despre diferite probleme care îi preocupă, să aprecieze sau să critice, şi în acelaşi timp să dea sugestii pentru activităţi de viitor.


Alte înregistrări

Sporturile de strada

Printre sportuirle de stradă se numără: Skateboarding, Rollerblading sau Rollerskating, BMX, Parkour-ul, Hockey de stradă, Badmintonul

Arta stradală (street art)

Arta stradală (street art) include toate genurile de artă, ce pot fi profesate la în mediul nonformal, de exemplu, în stradă: Street dance, Breakdancing, Graffiti, Muzica de stradă, Teatrul de stradă, Instalaţii de stradă etc.

Activităţile de cercetare

Tinerii, dacă sunt instruiţi, sunt destul de potriviţi pentru activităţile de cercetare în calitate de operatori, procesatori de date, creatori de baze de date etc. Printre activităţile de cercetare în care pot fi incluşi tinerii se numără: Chestionare scrise şi formulare pentru oferirea feedback-ului, Sesiuni de brainstorming, Sondaje de opinii, Studii

Forme de participare a tinerilor în mass media tradiţională

Activităţile jurnalistice pot lua diferite forme: Ziare ale tinerilor (şcolare, comunitare), Posturi de Radio ale tinerilor (şcolare, comunitare), Studiouri TV (în cadrul posturilor TV locale), Cluburi de presă (în cadrul redacţiilor raionale sau locale)

Platforme de exprimare a opiniei tinerilor în Internet (Reţeaua WWW)

Există o mulţime de posibilităţi de exprimare opiniei în Internet (Reţeaua World Wide Web - WWW). Printre ele se numără: Reţele de socializare de interes general (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, etc.) şi cele specializate, Forumurile, Blog-urile

Structurile de autoadministrare a tinerilor

Carta Europeană cu privire la Participarea Tinerilor la Viaţa Comunităţilor Locale şi Regionale recomandă existenţa unei reprezentări permanente sau a unei structuri de tip consiliu, parlament sau for al tinerilor. Aceasta ar asigura participarea eficientă a tinerilor la viaţa locală şi regională, constituind cadrul prin care tinerii pot prezenta autorităţilor interesele lor şi pot formula propuneri (art. 59, 62). Membrii acestor structuri pot fi aleşi, votaţi şi / sau selectaţi în bază de voluntariat (art. 60)

Activităţile cu tinerii

Iată care sunt tipurile de activităţile cu tinerii: activităţile sportive, arta stradală (street art), activităţile muzicale, activităţile teatrale, activităţile jurnalistice, activităţile multimedia, activităţile de autoadministrare, activităţi de dezbateri publice

Activităţile de tineret în funcţie de situaţie şi locaţie

Activităţile de tineret se desfăşoară în diferite situaţii şi locaţii, folosind abordări diverse. În funcţie de locaţie, situaţie şi abordare, deosebim: centrele de tineret, localurile mobile, şcolile, programele guvernamentale, proiectele de informare, consiliere şi consultanţă, proiectele de orientare spre grupuri specifice de tineri, proiecte orientate spre activităţi cu un anumit specific, medii extra-comunitare şi internaţionale.

Tipuri de participare în funcţie de mediul în care are loc

Tinerii trebuie să fie consideraţi participanţi egali la luarea deciziilor şi nu doar beneficiari ai acestora. Metoda cea mai bună este stimularea participării lor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la serviciu şi în societate.Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Şcoala de Vară „Participarea tinerilor”, FEE Înălțare
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready