INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Forme de participare

Structurile de autoadministrare a tinerilor

Carta Europeană cu privire la Participarea Tinerilor la Viaţa Comunităţilor Locale şi Regionale recomandă existenţa unei reprezentări permanente sau a unei structuri de tip consiliu, parlament sau for al tinerilor. Aceasta ar asigura participarea eficientă a tinerilor la viaţa locală şi regională, constituind cadrul prin care tinerii pot prezenta autorităţilor interesele lor şi pot formula propuneri (art. 59, 62). Membrii acestor structuri pot fi aleşi, votaţi şi / sau selectaţi în bază de voluntariat (art. 60).

Adunarea Generală a Tinerilor

Adunarea Generală a Tinerilor este o adunare la care participă toţi tinerii din şcoală sau comunitate. Adunarea Generală a Tinerilor poate fi convocată la iniţiativa unui grup de tineri. În perioadele de timp între Adunările Generale, funcţia acestui organ de conducere este exercitată de Consiliul Local al Tinerilor (în comunitate, localitate) sau Consiliul de Administrare al Tinerilor (în centre, organizaţii).

Consiliul Local al Tinerilor

Consiliul Local al Tinerilor (CLT) este o formă de reprezentare, asociere şi împuternicire a tinerilor pentru participarea lor la procesele de luare a deciziilor la nivel local. Această structură este un instrument prin care sunt realizate activităţi ce răspund necesităţilor şi intereselor specifice ale tinerilor. De asemenea, consiliile promovează imaginea pozitivă a tinerilor.

Misiunea CLT urmăreşte facilitarea dialogului între tineri şi diferiţi actori comunitar, factori de decizie. Consiliul creează un mediu favorabil pentru auto-gestionarea şi exercitarea drepturilor tinerilor. CLT funcţionează după modelul CL al adulţilor.

Consiliile Locale stimulează tinerii să participe în procesele de luare a deciziilor, în special la nivel local, prin crearea unui mediu favorabil exercitării drepturilor tinerilor. Consiliile ajută tinerii să realizeze proiecte care corespund necesităţilor şi intereselor lor specifice. La fel, ele sunt un instrument eficient în combaterea imaginii negative a tinerilor.

Prin intermediul Consiliilor Locale tinerii pot cere autorităţilor locale să definească politici de tineret şi să contribuie la implementarea şi evaluarea acestora. Această structură:

  • oferă tinerilor un loc unde să se exprime liber asupra subiectelor de interes, inclusiv în legătură cu propunerile şi politicile locale, regionale şi naţionale;
  • permite tinerilor să înainteze propuneri autorităţilor locale şi regionale;
  • permite autorităţilor publice să consulte tinerii asupra unor probleme specifice;
  • asigură un spaţiu unde sunt elaborate, monitorizate şi evaluate proiectele de tineret;
  • oferă un cadru ce favorizează colaborarea cu asociaţiile şi organizaţiile de tineret;
  • facilitează participarea tinerilor în alte organisme consultative ale autorităţilor locale şi regionale.

Consiliul de Administrare

Tinerii sunt extraordinari ca membri ai consiliilor de administrare. Chiar dacă nu toţi au ani de experienţă formală, tinerii pot demonstra inteligenţă, gândire creativă, şi pot oferi o viziune deosebită asupra organizaţiei. Este bine ca cel puţin 2-3 tineri să fie membri ai consiliului de administrare cu drept de vot.

Consiliul Consultativ al tinerilor

Consiliul consultativ este un organism democratic de conducere, care prevede participarea tinerilor şi a comunităţii la buna funcţionare a unui Centru de tineret sau a unei asociaţii obşteşti. Adulţii pot invita 3-4 tineri să-i ajute în soluţionarea unor probleme asupra cărora lucrează în organizaţie. Tinerii ştiu cel mai bine şi sunt cei mai calificaţi pentru a spune ce merge pentru ei. Invitaţi-i să vină cu informaţii şi sugestii despre cum merg lucrurile în organizaţie şi ce poate fi făcut pentru a îmbunătăţi serviciile / activităţile. Consiliile consultative nu au autoritate de conducere, dar oferă feedback şi sugestii permanente.

Forumul tinerilor

Forumurile de tineret sunt nişte modalităţi eficiente de identificare a necesităţilor şi de soluţionare a problemelor. Forumurile adună tinerii să discute probleme sociale cu care ei se confruntă sau care există în comunitate şi să găsească metode de soluţionare a problemelor respective.

Parlamentul Tinerilor

Este un for permanent de reprezentare a tinerilor în stat, la nivel de ţară. Este important să fie pusă în discuţie şi stabilită modalitatea de selectare a reprezentanţilor tinerilor în acest for naţional permanent.

Purtători de cuvânt

Tinerii aleg un reprezentant al lor, pe care îl împuternicesc să le spună adulţilor ce gândesc şi ce simt ei cu privire la o anumită problemă, situaţie, etc.
 


Alte înregistrări

Sporturile de strada

Printre sportuirle de stradă se numără: Skateboarding, Rollerblading sau Rollerskating, BMX, Parkour-ul, Hockey de stradă, Badmintonul

Arta stradală (street art)

Arta stradală (street art) include toate genurile de artă, ce pot fi profesate la în mediul nonformal, de exemplu, în stradă: Street dance, Breakdancing, Graffiti, Muzica de stradă, Teatrul de stradă, Instalaţii de stradă etc.

Activităţile de cercetare

Tinerii, dacă sunt instruiţi, sunt destul de potriviţi pentru activităţile de cercetare în calitate de operatori, procesatori de date, creatori de baze de date etc. Printre activităţile de cercetare în care pot fi incluşi tinerii se numără: Chestionare scrise şi formulare pentru oferirea feedback-ului, Sesiuni de brainstorming, Sondaje de opinii, Studii

Forme de participare a tinerilor în mass media tradiţională

Activităţile jurnalistice pot lua diferite forme: Ziare ale tinerilor (şcolare, comunitare), Posturi de Radio ale tinerilor (şcolare, comunitare), Studiouri TV (în cadrul posturilor TV locale), Cluburi de presă (în cadrul redacţiilor raionale sau locale)

Platforme de exprimare a opiniei tinerilor în Internet (Reţeaua WWW)

Există o mulţime de posibilităţi de exprimare opiniei în Internet (Reţeaua World Wide Web - WWW). Printre ele se numără: Reţele de socializare de interes general (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, etc.) şi cele specializate, Forumurile, Blog-urile

Activităţile de dezbateri publice

Activităţi de dezbateri publice sunt o formă de exprimare a opiniei tinerilor în diferite domenii. În continuare prezentăm mai multe tipuri de activităţi de dezbateri publice

Activităţile cu tinerii

Iată care sunt tipurile de activităţile cu tinerii: activităţile sportive, arta stradală (street art), activităţile muzicale, activităţile teatrale, activităţile jurnalistice, activităţile multimedia, activităţile de autoadministrare, activităţi de dezbateri publice

Activităţile de tineret în funcţie de situaţie şi locaţie

Activităţile de tineret se desfăşoară în diferite situaţii şi locaţii, folosind abordări diverse. În funcţie de locaţie, situaţie şi abordare, deosebim: centrele de tineret, localurile mobile, şcolile, programele guvernamentale, proiectele de informare, consiliere şi consultanţă, proiectele de orientare spre grupuri specifice de tineri, proiecte orientate spre activităţi cu un anumit specific, medii extra-comunitare şi internaţionale.

Tipuri de participare în funcţie de mediul în care are loc

Tinerii trebuie să fie consideraţi participanţi egali la luarea deciziilor şi nu doar beneficiari ai acestora. Metoda cea mai bună este stimularea participării lor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la serviciu şi în societate.Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Şcoala de Vară „Participarea tinerilor”, FEE Libertate Şcoala de Vară „Participarea tinerilor”, FEE
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready