INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Metode de participare

Mecanisme de implicare a tinerilor

Implicarea tinerilor în soluţionarea probleme, dar şi în viaţa socială, politică şi economică, se realizează prin: structuri de negociere, de intervenţie ale tinerilor şi de autoadministrare, prin antrenarea tinerilor avocaţi, mediatori, purtători de cuvânt, formatori de opinie, etc. Ca şi platforme de implicare lucrează grupurile operative, mesele de negociere, consiliile consultative,Consiliile Locale ale tinerilor, Consiliile de administrare, adunările generale ale tinerilor, forurile de tineret, mass-media profesionistă şi a tinerilor (posturile de radio şi TV, ziarele, buletinele informative), siturile interactive, forumurile pe Internet, sesiunile de brainstorming, chestionarele scrise şi formularele pentru opinii şi reacţii (feedback-ului), activităţile artistice interactive (desen, muzică, dans, teatru, video, foto), afişele, panourile pentru graffiti.

Grupul operativ

Grupurile operative de termen scurt sunt structuri create pentru un anumit scop. De obicei grupurile operative sunt create pentru a lucra cu anumite probleme cum ar fi violenţa în şcoală sau alte teme „fierbinţi” care urmează a fi studiate de organizaţie.

Masa de negocieri

Organizaţi ateliere de lucru sau chiar un spaţiu permanent în cadrul Centrului / organizaţiei unde tinerii ar putea să discute despre conflictele sau tensiunile existente, care îi deranjează. Acest spaţiu va fi recunoscut ca fiind unul paşnic, unde tinerii vor încerca să îşi soluţioneze problemele de sine stătător.

Forumul tinerilor
Forumurile de tineret sunt nişte modalităţi eficiente de identificare a necesităţilor şi de soluţionare a problemelor. Forumurile adună tinerii să discute probleme sociale cu care ei se confruntă sau care există în comunitate şi să găsească metode de soluţionare a problemelor respective.

Purtătorii de cuvânt
Tinerii aleg un reprezentant al lor, pe care îl împuternicesc să le spună adulţilor ce gândesc şi ce simt ei cu privire la o anumită problemă, situaţie, etc.

Mediatorii de la egal la egal
Tinerii care posedă tehnici de mediere pot media conflictele în cadrul unor grupuri, programe sau în şcoală. Este o modalitate pentru tineri de a se ajuta reciproc şi de a-şi îmbunătăţi deprinderile de comunicare şi soluţionare a conflictelor.

Tineri avocaţi
Tinerii adesea pot fi nişte avocaţi / promotori mult mai puternici ai participării tinerilor decât adulţii. Ei înţeleg diferit implicarea tinerilor şi adesea sunt mai ascultaţi decât adulţii în probleme legate de participarea tinerilor.

Tineri formatori
Tinerii ar putea instrui alţi tineri sau adulţi. Ei ar putea activa în calitate de educatori de la egal la egal sau asistenţi de formare în cadrul atelierelor de instruire.

Tinerii ca personal (membri ai staff-ului)
Tinerii pot fi angajaţi deosebit de buni. Gândiţi-vă cum aţi putea să angajaţi tineri pentru anumite perioade de timp. Aţi putea să le delegaţi responsabilitatea de a planifica un eveniment sau program.

Adunarea Generală a Tinerilor
Adunarea Generală a Tinerilor este o adunare la care participă toţi tinerii din şcoală sau comunitate. Adunarea Generală a Tinerilor poate fi convocată la iniţiativa unui grup de tineri. În perioadele de timp între Adunările Generale, funcţia acestui organ de conducere este exercitată de Consiliul Local al Tinerilor (în comunitate, localitate) sau Consiliul de Administrare al Tinerilor (în centre, organizaţii).

Consiliul Local al Tinerilor
Consiliul Local al Tinerilor (CLT) este o formă de reprezentare, asociere şi împuternicire a tinerilor pentru participarea lor la procesele de luare a deciziilor la nivel local. Această structură este un instrument prin care sunt realizate activităţi ce răspund necesităţilor şi intereselor specifice ale tinerilor. De asemenea, consiliile promovează imaginea pozitivă a tinerilor.
Misiunea CLT urmăreşte facilitarea dialogului între tineri şi diferiţi actori comunitar, factori de decizie. Consiliul creează un mediu favorabil pentru auto-gestionarea şi exercitarea drepturilor tinerilor.

Consiliul de Administrare
Tinerii sunt extraordinari ca membri ai consiliilor de administrare. Chiar dacă nu toţi au ani de experienţă formală, tinerii pot demonstra inteligenţă, gândire creativă, şi pot oferi o viziune deosebită asupra organizaţiei. Este bine ca cel puţin 2-3 tineri să fie membri ai consiliului de administrare cu drept de vot.

Consiliul consultativ al tinerilor

Consiliul consultativ este un organism democratic de conducere, care prevede participarea tinerilor şi a comunităţii la buna funcţionare a unui Centru de tineret sau a unei asociaţii obşteşti. Adulţii pot invita 3-4 tineri să-i ajute în soluţionarea unor probleme asupra cărora lucrează în organizaţie. Tinerii ştiu cel mai bine şi sunt cei mai calificaţi pentru a spune ce merge pentru ei. Invitaţi-i să vină cu informaţii şi sugestii despre cum merg lucrurile în organizaţie şi ce poate fi făcut pentru a îmbunătăţi serviciile / activităţile. Consiliile consultative nu au autoritate de conducere, dar oferă feedback şi sugestii permanente.

Cercetarea de opinie

Implică instrumente de cercetare a opiniei tinerilor. printre acestea se numără sesiunile de brainstorming, chestionare scrise şi formulare pentru oferirea feedback-ului, etc.

Mass-media profesionistă şi a tinerilor

Colaborarea cu jurnaliştii profesionişti poate fi în cadrul unor posturi de radio şi TV, ziare şi reviste.

Platformele virtuale

Siturile Web interactive, forumuri pe Internet, blogurile şi reţelele de socializare.

Activităţi artistice interactive

Ele includ proiectele de desen, muzică, dans, teatru, video, foto, etc.

Publicitatea outdoor

Tinerii creează şi plasează afişe, panouri pentru graffiti, etc.

Publicitate audio-video

Clipurile audio şi video, slide show-urile de fotografii, etc.

 

Pentru a activa aceste mecanisme, este nevoie de resurse. Tinerii au nevoie de ajutor pentru a atrage fonduri şi a mobiliza aceste resurse. Un mecanism de finanţare sunt programele de granturi mici oferite de organizaţii nonprofit şi agenţii naţionale şi internaţionale de dezvoltare.

Programele de granturi pentru tineri

În cadrul programelor de granturi pentru tineri, un grup de tineri poate lua decizii cu privire la modalităţile de alocare a fondurilor pentru proiectele comunitare. Tinerii vor fi implicaţi astfel în tot procesul de selectare a proiectelor pentru finanţare şi de monitorizare a realizării acestora.


Alte înregistrări

Lista de verificare a participării adevărate

Lista următoare vă poate ajuta să verificaţi dacă în comunitatea voastră există o participare adevărată a copiilor şi tinerilor

Stimularea participării acasă, la şcoală, în comunitate, în stat

Metoda cea mai bună este stimularea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la serviciu şi în societate.

Cadrul metodologic sau cum putem organiza o participare reală a tinerilor

Cadrul metodologic al participării este simpu: co-decizia este posibilă la toate vârstele, diversitatea metodelor favorizează participarea, temele sunt la alegerea tinerilor, deschiderea şi transparenţa sunt esenţiale, participarea este un proces de învăţare, ce presupune să vorbim despre prejudecăţi, să evităm discriminările, să ne respectăm reciproc şi, desigur, să susţinem, nu să manipulăm.

Participarea în mod practic

După apariţia în 1990 a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, au avut loc diverse discuţii privind modul în care trebuie să se aplice în practică principiile articolului 12 („copiii au dreptul să fie ascultaţi şi să fie luaţi în serios“).Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
Training în comunicare, 14-16 iunie 2011 Autograf scris cu pix biodegradabil
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready