INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Metode de participare

Lista de verificare a participării adevărate

Lista de verificare a participării adevărate

Participarea ADEVĂRATĂ Participarea FALSĂ
Este voluntară! Participarea adevărată este ceva ce un tânăr doreşte să facă. Este forţată! Copiii şi adolescenţii sunt impuşi să participe împotriva voinţei lor, sunt forţaţi să se implice „în mod voluntar” în activităţi.
Este echitabilă! Participarea adevărată este incluzivă – îi încurajează pe toţi să se implice în mod egal. Nu se fac discriminări de sex, venituri, zonă geografică, localitate, etnie, dizabilităţi etc. Este injustă! În practică activităţile sunt accesibile numai copiilor şi adolescenţilor din familii bogate sau din oraş; pentru întruniri sunt aleşi numai băieţii sau cei care învaţă excelent.
Este apreciată! Participarea adevărată cere ca să fie apreciaţi, ascultaţi şi luaţi în serios toţi cei implicaţi, inclusiv copiii şi adolescenţii. Este neapreciată! Copiii şi adolescenţii sunt prezenţi, dar li se acordă puţine şanse de a participa. Atunci când participă, nu sunt ascultaţi atent de ceilalţi, se râde de ei sau punctele lor de vedere nu sunt luate în considerare.
Este respectuoasă! Participarea adevărată înseamnă că participanţii au o atitudine grijulie şi respectuoasă unii faţă de alţii, nu cu ironie şi superioritate. Este nepoliticoasă! Preşedintele unei întruniri ignoră copiii şi adolescenţii sau le vorbeşte într-un fel care arată că prezenţa şi ideile lor nu sunt apreciate.
Are sens! Participarea adevărată cere ca tinerii să înţeleagă valoarea acestei activităţi. Este fără rost! Copiilor şi adolescenţilor pur şi simplu li se spune ce să facă, însă ei nu ştiu prea
bine şi nu înţeleg până la capăt de ce o fac.
Contează! Participarea adevărată se produce atunci când tema sau problema discutată este importantă şi interesantă pentru tineri. Este nesemnificativă! Copii şi adolescenţii sunt siliţi să participe la evenimente ce nu prea îi
interesează şi astfel li se creează impresia că îşi irosesc timpul degeaba.
Schimbă ceva! Participarea adevărată înseamnă că aportul tinerilor influenţează situaţia şi schimbă starea lucrurilor. Este formală! Copiilor şi adolescenţilor nu li se permite să influenţeze procesele sau li se cere să
aducă idei care mai apoi sunt ignorate.
Oferă un mediu fizic oportun pentru participare! Contează foarte mult cum sunt aşezaţi participanţii. Nu se preocupă de confortul tinerilor! Adulţii şed pe scaune, în timp ce copiii şi adolescenţii şed pe podea, la periferia camerei sau sub soarele fierbinte.
Foloseşte un limbaj pe înţelesul tinerilor! Participarea adevărată îi face să se simtă competenţi şi confortabil în mediul de comunicare. Admite să fie utilizat un limbaj complicat! Discuţiile au loc în engleză într-o regiune rurală sau maniera de a vorbi este foarte formală şi plină de „cuvinte măreţe”, străine.
Se conduce de reguli echitabile pentru toţi! Participarea adevărată asigură condiţii în care toţi pot participa în mod egal şi în mod confortabil. Deseori copiii şi adolescenţii iau parte la stabilirea regulilor. Este discriminatorie! Unii adulţi domină discuţia, în timp ce tinerilor nu li se acordă posibilitatea să vorbească sau sunt întrerupţi prea devreme. Ei sunt nevoiţi să se exprime într-o formă pe care n-o cunosc sau nu le place.
Cei care participă sunt informaţi şi pregătiţi adecvat! Participarea adevărată înseamnă că
adolescenţilor şi copiilor li s-a dat suficient timp, posibilităţi şi susţinere să se pregătească.
Nu este preocupată să-i pună pe toţi la curent! Adulţii posedă experienţă şi informaţie, în timp ce copiii şi tinerii sunt incluşi în grabă, fără să înţeleagă ce se petrece şi fără să aibă timp de pregătire.
Rolurile sunt distribuite echitabil! Responsabilităţile se distribuie în mod echitabil şi participanţilor li se creează toate posibilităţile să exercite rolurile de care sunt capabili. Responsabilităţile nu sunt echilibrate! Profesorii iau toate deciziile şi stabilesc regulile, în timp ce copiii şi adolescenţii doar răspund la întrebări sau de fiecare dată numai tinerii pregătesc ceaiul.
Este permanentă! Participarea adevărată este clară şi transparentă privind modul în care va fi continuată participarea şi legătura acesteia cu alte procese. De multe ori se pune drept scop instituţionalizarea participării pentru a-i asigura durabilitate. Este nestabilă! Tinerii participă activ la nişte lucrări importante, dar nu este clar ce va urma sau ce se va întâmpla cu contribuţia lor. Raportul activităţilor nu este arătat grupului întreg şi nici verificat cu opinia tinerilor.
 


 


Alte înregistrări

Mecanisme de implicare a tinerilor

Implicarea tinerilor în soluţionarea probleme, dar şi în viaţa socială, politică şi economică, se realizează prin: structuri de negociere, de intervenţie ale tinerilor şi de autoadministrare, prin antrenarea tinerilor avocaţi, mediatori, purtători de cuvânt, formatori de opinie, etc. Ca şi platforme de implicare lucrează grupurile operative, mesele de negociere, consiliile consultative,Consiliile Locale ale tinerilor, Consiliile de administrare, adunările generale ale tinerilor, forurile de tineret, mass-media profesionistă şi a tinerilor (posturile de radio şi TV, ziarele, buletinele informative), siturile interactive, forumurile pe Internet, sesiunile de brainstorming, chestionarele scrise şi formularele pentru opinii şi reacţii (feedback-ului), activităţile artistice interactive (desen, muzică, dans, teatru, video, foto), afişele, panourile pentru graffiti

Stimularea participării acasă, la şcoală, în comunitate, în stat

Metoda cea mai bună este stimularea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la serviciu şi în societate.

Cadrul metodologic sau cum putem organiza o participare reală a tinerilor

Cadrul metodologic al participării este simpu: co-decizia este posibilă la toate vârstele, diversitatea metodelor favorizează participarea, temele sunt la alegerea tinerilor, deschiderea şi transparenţa sunt esenţiale, participarea este un proces de învăţare, ce presupune să vorbim despre prejudecăţi, să evităm discriminările, să ne respectăm reciproc şi, desigur, să susţinem, nu să manipulăm.

Participarea în mod practic

După apariţia în 1990 a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, au avut loc diverse discuţii privind modul în care trebuie să se aplice în practică principiile articolului 12 („copiii au dreptul să fie ascultaţi şi să fie luaţi în serios“).Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready