INTRĂ ÎN CONT
Utilizator
Parolă

Ai uitat parola?
Înregistrează-te
Forme de participare

Activităţile de tineret în funcţie de situaţie şi locaţie

Activităţile de tineret se desfăşoară în diferite situaţii şi locaţii, folosind abordări diverse. În funcţie de locaţie, situaţie şi abordare, deosebim: centrele de tineret, localurile mobile, şcolile, programele guvernamentale, proiectele de informare, consiliere şi consultanţă, proiectele de orientare spre grupuri specifice de tineri, proiecte orientate spre activităţi cu un anumit specific, medii extra-comunitare şi internaţionale.

  • Centrele de tineret
  • Localuri mobile
  • Şcoli
  • Programe guvernamentale
  • Proiecte de informare, consiliere şi consultanţă
  • Proiecte de orientare spre grupuri specifice de tineri
  • Proiecte orientate spre activităţi cu un anumit specific
  • Medii extra-comunitare şi internaţionale.

Centrele de tineret
Un centru de tineret este o entitate (de sine stătătoare sau parte a unei organizaţii sau instituţii) care oferă servicii şi programe pentru tineret, nu numai organizaţiilor de tineret ci şi tinerilor din comunitate, în conformitate cu un standard minim de funcţionare.

Localuri mobile
Activităţile de tineret pot fi organizate în spaţii improvizate precum corturile, chişcurile, vehicole închiriate în acest scop, etc..

Scoli
Activităţile de tineret pot fi organizate în şcoli, în funcţie de scopul lor, numărul de participanţi, spaţiu necesar.

Programe guvernamentale
Pot fi derulate programe guvernamentale finanţate de la bugetul naţional dedicate tinerilor si nevoilor acestora.

Proiecte de informare, consiliere şi consultanţă
Tinerii au nevoie să fie îndrumaţi, ascultaţi şi informaţi. Astfel, se pot efectua proiecte prin care să existe consilieri ai tinerilor, chiar în mediul lor: în şcoli, în familie, în centrele de tineret, etc. De asemenea, ei pot fi informaţi prin intermediul unor training-uri atractive şi interesante pentru ei sau prin diferite materiale de tip broşură, flyer, buclet, cărţi, reviste, etc.

Proiecte orientate spre grupuri specifice de tineri
Înafară de proiectele generale pentru tineri, este nevoie de proiecte specifice care pot fi ramificate pe grupuri de vărstă, de interese, de zone geografice, tineri cu dizabilităţi, din mediu vulnerabil, tineri cu anumite maladii, etc.

Proiecte orientate spre activităţi cu un anumit specific
Proiectele mai pot fi divizate şi în funcţie de specificul activităţilor lor, cum ar fi activităţi de socializare, schimb de impresii, colaborare, comunicare, elaborarea unor idei şi concepte noi, promovarea unor mesaje, hobby-uri, etc.

Medii extra-comunitare şi internaţionale
Activităţile de tineret se pot desfăşura şi înafara ţării lor de reşedinţă, sub formă de training-uri, schimburi de elevi, conferinţe, studii de caz, etc. Astfel, aceştia intră în contact cu noi culturi, standarde de viaţă şi învaţă lucruri care să le prindă bine în viitor.


Alte înregistrări

Sporturile de strada

Printre sportuirle de stradă se numără: Skateboarding, Rollerblading sau Rollerskating, BMX, Parkour-ul, Hockey de stradă, Badmintonul

Arta stradală (street art)

Arta stradală (street art) include toate genurile de artă, ce pot fi profesate la în mediul nonformal, de exemplu, în stradă: Street dance, Breakdancing, Graffiti, Muzica de stradă, Teatrul de stradă, Instalaţii de stradă etc.

Activităţile de cercetare

Tinerii, dacă sunt instruiţi, sunt destul de potriviţi pentru activităţile de cercetare în calitate de operatori, procesatori de date, creatori de baze de date etc. Printre activităţile de cercetare în care pot fi incluşi tinerii se numără: Chestionare scrise şi formulare pentru oferirea feedback-ului, Sesiuni de brainstorming, Sondaje de opinii, Studii

Forme de participare a tinerilor în mass media tradiţională

Activităţile jurnalistice pot lua diferite forme: Ziare ale tinerilor (şcolare, comunitare), Posturi de Radio ale tinerilor (şcolare, comunitare), Studiouri TV (în cadrul posturilor TV locale), Cluburi de presă (în cadrul redacţiilor raionale sau locale)

Platforme de exprimare a opiniei tinerilor în Internet (Reţeaua WWW)

Există o mulţime de posibilităţi de exprimare opiniei în Internet (Reţeaua World Wide Web - WWW). Printre ele se numără: Reţele de socializare de interes general (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, etc.) şi cele specializate, Forumurile, Blog-urile

Structurile de autoadministrare a tinerilor

Carta Europeană cu privire la Participarea Tinerilor la Viaţa Comunităţilor Locale şi Regionale recomandă existenţa unei reprezentări permanente sau a unei structuri de tip consiliu, parlament sau for al tinerilor. Aceasta ar asigura participarea eficientă a tinerilor la viaţa locală şi regională, constituind cadrul prin care tinerii pot prezenta autorităţilor interesele lor şi pot formula propuneri (art. 59, 62). Membrii acestor structuri pot fi aleşi, votaţi şi / sau selectaţi în bază de voluntariat (art. 60)

Activităţile de dezbateri publice

Activităţi de dezbateri publice sunt o formă de exprimare a opiniei tinerilor în diferite domenii. În continuare prezentăm mai multe tipuri de activităţi de dezbateri publice

Activităţile cu tinerii

Iată care sunt tipurile de activităţile cu tinerii: activităţile sportive, arta stradală (street art), activităţile muzicale, activităţile teatrale, activităţile jurnalistice, activităţile multimedia, activităţile de autoadministrare, activităţi de dezbateri publice

Tipuri de participare în funcţie de mediul în care are loc

Tinerii trebuie să fie consideraţi participanţi egali la luarea deciziilor şi nu doar beneficiari ai acestora. Metoda cea mai bună este stimularea participării lor în procesul de luare a deciziilor la toate etapele şi nivelurile, inclusiv în familie, şcoală, la serviciu şi în societate.Fundaţia Est-Europeană Moldova


IMAGINI DIN GALERIA FOTO ...
PAGINA ÎN SUS

Copyright © 2011-2012  Fundatia Est-Europeana
Acest site este realizat în cadrul proiectului „Participarea tinerilor în Moldova” implementat de Fundaţia Est-Europeană cu suportul financiar acordat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Informatia de pe site nu reprezinta neaparat punctul de vedere al donatorilor | Concept & Conţinut - Aurelia Guzun | Design & Programare de Andrei Madan      ipv6 ready